Parking

Parking jest przelotowy można wjechać jedną bramą, a wyjechać drugą.
Prosimy Gości o takie parkowanie, aby każdy mógł swobodnie przejechać w jedną, albo w drugą stronę.
Na pewno wszystkie samochody naszych Gości znajdą się za ogrodzeniem.