Rabka - Zdrój. Pijalnie wód mineralnych.

Zakład Przyrodoleczniczy ul.Orkana 49 jest główną bazą zabiegów leczniczych w zakresie; balnoterapii, kinezyterapii i fizykoterapii.
Wiele zabiegów opartych jest na bogactwie Rabki i okolic,  naturalnych solankach  z grupy jodkowo-chlorkowo-sodowo-bromkowych.
Wody lecznicze z glębokości do 1200m ujęte są w żródłach: "Rabka 18", "Rabka 19", "IG-1", "IG2", "Krakus", "Helena"," Rafaela"," Boleslaw"."Warzelnia" Wśrod nich można wyrożnić "IG-2" i" Krakus"  o największych wydajnościach dobowych.
Zachęcamy do kuracji wodami leczniczymi skutecznymi w schorzeniach dróg oddechowych, układu moczowego,
zaburzeń czynności układu pokarmowego, krążenia, cukrzycy, niedoczynności tarczycy, depresji i otylości.
Niebawem otwarta zostanie nowa tężnia solankowa, pijalnia wód mineralnych.

Polish